�����ٵ� ��?>>
  �������� ��?>>
  ר��չʾ ��?>>
  ���ǹظſ�  
 
010070180010000000000000011200000000000000